White Paper

White paper-ը տեխնիկական փաստաթուղթ է, որը պարունակում է մեր նախագծերի մանրամասն նկարագրությունը: White paper-ի օգնությամբ դուք կարող եք ծանոթանալ Armenia Coin-ի հետ կապված բոլոր տեղեկություններին: Նրանք, ովքեր հետաքրքրված են մեր նախագծով, կարող են տեղեկություններ ստանալ, քանի որ մեր տեխնիկական փաստաթուղթը հասանելի է բոլորի համար։ Պարզապես պետք է սեղմել ստորև բերված կոճակը և մուտքագրել էլ.փոստի հասցեն։ Մեր նախագծերի նպատակն է մեծացնել ձեր եկամուտը և օգնել Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը:

Շնորհակալություն

Շնորհակալություն ձեր հետաքրքրության համար: Մենք կուղարկենք White paper-ը ձեր էլ. փոստի հասցեին: