Հայերը բազմաթիվ արժեքներ ունեն, այդ թվում` հայկական սփյուռքը, հզոր գիտական բազան և ազգային ավանդույթները: Այնուամենայնիվ, հայերը դեռ բազմաթիվ խոչընդոտներ պետք է հաղթահարեն զարգացած նորարարական կենտրոն դառնալու համար, որը կնպաստի ավելի ու ավելի մեծ քանակով ներդրումների և արագ տնտեսական աճի, ինչն էլ իր հերթին կբարելավի մարդկանց կենսամակարդակը: Որն էլ հանդիսանում է մեր հիմնախնդիրներից մեկը:

Հայերը որպես նորարար ազգ

Հայերը հնագույն ազգ են, որոնց ժառանգները էական ազդեցություն են ունեցել մարդկության պատմության վրա: Նրանց հանճարեղ գյուտերը տվել են աշխարհին սարքավորումներ, որոնք մինչ օրս լայնորեն կիրառվում են:

Կարդալ ավելին
Ապագա սերունդների ներուժը

Պատմության ընթացքում հայերը խնդիրներին տվել են լուծումներ՝ օգտագործելով իրենց ստեղծագործական մտածելակերպը: Սկսած ռազմական ստրատեգիաներից, մինչև սովի տարիներին սննդի նոր աղբյուրներ հայտհայթելը:

Կարդալ ավելին
Հայաստանը որպես ԽՍՀՄ-ի նորարարական կենտրոն

ԽՍՀՄ-ի ժամանակ ՀՀ-ն հանդիսացել է նորարարական կենտրոն: Վերջերին տարինրին Հայաստանը կրկին ոտքի է ելնում՝ ստեղծելով նորանոր տեխնոլոգիաներ: ՀՀ-ի տեխնոլոգիական ոլորտը ամեն տարի աճում է մոտ 20% -ով՝ նպաստելով տնտեսական աճի բարձրացմանը:

Կարդալ ավելին